ZIKAVIRUS

Information från Folkhälsomyndigheten:

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Västindien och Central- och Sydamerika, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits, vilket lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Hittills har fall av zikavirusinfektion rapporterats från Chile (Påskön, 2014), Brasilien, Colombia, Surinam, Guatemala, El Salvador, Mexiko, Paraguay, Honduras, Venezuela, Panama, Franska Guyana, Martinique, Puerto Rico, Barbados, Ecuador, Guyana, Haiti, Saint Martin, Bolivia, Guadeloupe, Dominikanska republiken, Amerikanska Jungfruöarna, Nicaragua, Curaçao, Costa Rica och Jamaica. Den snabba spridningen beror på att sjukdomen är helt ny i dessa områden och alla i befolkningen är mottagliga.

Zikavirusinfektion ger i vanliga fall relativt milda symptom i form av feber, hudutslag ledvärk och ögoninflammation. Det finns dock rapporter om eventuella kopplingar mellan infektion och mer allvarliga komplikationer som kan drabba foster.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras ett ökat antal nyfödda med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion men sambandet och eventuell risk är i dagsläget inte klarlagd och utredning av detta pågår för närvarande.

Källa: Folkhälsomyndigheten


Frågor och svar om zikavirus. 
Sjukdomsinformation om zikavirus.
Zikavirus (Central- och Sydamerika).

Myggan Aedes aegypti som främst sprider zikavirus är densamma som sprider bland annat dengefeber och gula febern.