Multiresistenta bakterier 

 

MRSA är den vanligaste multiresistenta bakterien i samband med utlandsresor. Multiresistenta bakterier hör till en av de riktigt allvarliga hälsoriskerna i samband med utlandsresor.

Det totala resandet har ökat markant de senaste åren och därmed även de reserelaterade sjukdomsriskerna. Resistenta bakterier tar livet av tusentals personer varje år internationellt. Det stora användandet av antibiotika har fått till följd att flera bakteriesjukdomar numera är svåra att bota.

De länder dit resenärer från Sverige oftast drabbas av Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är: Syrien, Irak, Filippinerna, Thailand, Afghanistan, Somalia, Indien, USA, Serbien och Spanien. Av de utlandssmittade under år 2012 var sjukhusförvärvad MRSA den vanligaste smittvägen. En majoritet av patienterna var under 40 år. I åldersgruppen 20-39 år löpte kvinnor störst risk att drabbas. Snittåldern är 27 år bland de som smittas utomlands enligt statistiken från Smittskyddsinstitutet

Andelen med samhällsförvärvad smitta ökar och svarade för 15 procent under år 2012. MRSA är en kontaktsmitta och kan drabba vem som helst som inte tänker på sin handhygien. Den kraftigt ökande hälsoturismen med plastikoperationer, ögonoperationer och tandvård med mera kan vara en tänkbar orsak till att MRSA har ökat de senaste åren. De som har planer på att göra en hälsoresa gör klokt i att ta reda på mer om den aktuella vårdinrättningen om eventuell smitta kan finnas.Resenärer oavsett land bör alltid tänka på sin handhygien.

Beröra mungiporna, peta sig i näsan eller ögonen är olämpligt. Dela tvål och handdukar kan även utgöra en risksituation. En flaska alcogel är alltid lämpligt att ha med sig på resan samt att tvätta händerna med tvål och vatten. Multiresistenta bakterier och denguefeber hör till allvarligare sjukdomsriskerna som drabbar allt fler i samband med utlandsresor.

 

Det finns även betydande problem med andra bakterier som blivit resistenta mot antibiotika som tarmbakterierna ESBL och VRE.

 

Trafikolyckor är den enskilt största riskfaktorn att drabbas av problem utomlands. Men dessvärre har multiresistenta bakterier på senare år även blivit ett växande hot i samband med en utlandsresa.