Rabies

 

Rabies är en mycket allvarlig sjukdom. Årligen avlider närmare 60 000 personer av sjukdomen, 160 per dag, främst i Asien, Afrika, Nord och Sydamerika. Indien är mest drabbat och svarar för 20 000 av dödsfallen per år. Hundar är den största smittokällan, men även fladdermöss, rävar, katter, vargar och mårdhundar överför rabiessmitta.

 

När väl symtomen bryter leder den till dödsfall i de flesta fallen. Människan smittas genom bett eller slickning. Vad gäller slickning krävs ett sår eller via slemhinnor som via ögon.

 

Tecken på symtom är bland annat ångest, oro och krampanfall i svalgmuskelaturen. Normalt avlider patienten inom två veckor. Tiden från smitta till att sjukdomen bryter ut kan variera från fem dagar till ett år. Normalt är dock tre till sex veckor.

 

Det viktiga är att vid misstanke om att ha blivit smittad direkt uppsöka läkare för behandling med vaccin. Det är även möjligt att förebygga med vaccin, men det hör inte till vanligheten. Som resenär ska man undvika närkontakt med framförallt hundar.

 

De senaste 30 åren har två svenskar behandlats för rabies. En man blev smittad i Indien 1974 och en kvinna blev drabbad i Thailand år 2000.

 

I Peru var det ett stort utbrott under augusti 2010 med 500 personer som blev smittade av Rabies från vampyrfladermöss med fyra barn som avled av sjukdomen. Det är mycket vanligt att barn drabbas av rabies.

Varje dag dör 160 människor av rabies, eller 59 000 varje år. Det konstaterar Global Alliance for Rabies Control i en rapport. Indien är mest drabbat och svarar för 20 000 av dödsfallen per år

Läs mer om Rabies här.  (Global Alliance for Rabies Control)