Denguefeber

Denguefeber hör till de farligare reserelaterade sjukdomarna. Det finns sedan 2023 en  förebyggande behandling med vaccin i Sverige.  Det handlar alltid om att skydda sig från myggbett.
 

Asien svarar för merparten av de svenska denguefeberfallen. över hälften av alla resenärer från Sverige som drabbas av denguefeber blir smittade i Thailand. Sjukdomen är vanlig även i Syd- och Centralamerika samt i Karibien. Det råder en underdiagnostik på sjukdomen vilket innebär att mökertalet är stort.
 

Flera resenärer som drabbats av influensaliknande symtom såsom hög feber, huvudvärk och ledvärk efter resa i främst Asien kan i själva verket ha drabbats av denguefeber. Vid en eventuell återinfektion av denguefeber kan den övergå till en livshotande form av sjukdomen.

Denguefeber kan vara en allvarlig sjukdom och den stora ökningen visar att resenärer behöver mer förebyggande kunskap vid resor till tropiska områden.

Världens första vaccin mot denguefeber har fått klartecken att börja användas i Mexiko. Om testmarknaden Mexico får ett bra utfall kommer möjligheten att bli vaccinerad även i andra länder inom en nära framtid bli möjlig.

Det viktiga är att skydda sig mot myggstick. De flesta som blir smittade blir detta i stadsmiljöer under dagen.

 

Det finns fyra olika denguevirus (DEN-1, DEN-2, DEN-3 och DEN-4) och om man råkar få en av dem blir inte den infekterade personen immun mot de tre andra. Dengue är en farlig virussjukdom och den uppträder i tre olika former:
 

1. Den första formen kallas för klassisk denguefeber och kan uppträda som en influensa i varierad styrka med ledvärk samt utslag och ses som en ganska mild form.


2. I ungefär en procent av de infekterade fallen övergår sjukdomen i det som kallas dengue blödarfeber (DHF) och då uppträder blödningar i slemhinnor och i huden med allt från mindre blödningar till svårare blödningar.


3. Den tredje och sista fasen benämns dengue chocksyndrom och innebär att patienten förblöder invärtes, dödligheten är cirka fem procent.

Symptom på denguefeber brukar bryta ut 3-14 dagar från smitt tillfället, vanligast är 4-7 dagar. Vid misstanke om smitta ska det absolut inte behandlas med aspirin, ibuprofen eller andra anti inflamatoriska medel innehållande acetylsalicylsyra eller liknande med anledning av deras effekt att blodet får svårare att koagulera.

 

Förebyggande

Det finns sedan 2023 ett förebyggande vaccin.  Vaccinet ges i två doser med tre månaders intervall. Det vikiga är att alltid skydda sig mot mygg genom myggmedel innehållande DEET. Myggan Aedes aegeypti är som mest aktiv dagtid från tidig morgon till sena eftermiddagen flera timmar tills det börjar mörkna. Myggan finns även i stadsmiljö.
 

Följ även råden "Nyttiga Tips" för att undvika mygg.