RESEAPOTEKET.
Reseapoteket som vi ger förslag om påverkas av om det är en solresa, cityresa eller alpresa. 

RESEAPOTEKET FÖR SOLRESAN.
RESEAPOTEKET FÖR CITYRESAN.
RESEAPOTEKET FÖR ALPRESAN.