Malaria

Den vanligaste bland de farliga tropiska sjukdomarna är malaria. Varje år infekteras 350-500 miljoner människor av malaria varav cirka en miljon dör årligen. Närmare 100 svenskar infekteras varje år med anledning av resor till tropiska resemål. Myggarten Anopheles som sprider malaria finns även i Sverige.
 

Malaria är en encellig parasit som överför smitta och finns i fem olika arter som alla tillhör släktet Plasmodium. De fem olika arterna är P. falciparum, P vivax, P. ovale, P. malarie och P. knowlesi. Den allvarligaste arten är P. falciparum och den är vanligast förekommande i Afrika. P. falciparum kallas även för hjärnmalaria och är en direkt livshotande form som kan leda till medvetslöshet och död om den inte behandlas omgående. De andra malaria arterna är också mycket besvärliga men leder inte lika ofta till livshotande tillstånd som P. falciparum. *

Malaria sprids normalt av honmyggor tillhörande arten anopheles och de är mest aktiva när skymningen faller och övriga timmar under dygnets mörkare delar.
 

Under 2008 upptäcktes att även apor kan överföra malaria och parasiten heter Plasmodium knowlesi och kallas för apmalaria. I dagsläget finns apmalaria endast i Sydostasien i länderna Malaysia, Thailand, Singapore, Burma och på Filippinerna. Apmalarian sprids främst genom att malariamygg biter infekterade makakapor som sedan sprider smittan vidare till människan.
 

Malaria kan även smittas via infekterat blod från en transplantation, blodtransfusion, sprutor eller från en gravid kvinna till sitt barn. Malariaparasiten kan leva kvar i kroppen under lång tid.
 

De vanligaste symtomen på malaria är kraftig feber, huvudvärk, frossa, illamående, muskelvärk, buksmärtor och diarré. Vanligt är att patienten känner sig illa till mods innan frossan bryter ut. Inkubationstiden för malaria kan vara allt från en vecka till flera månader. Vid misstanke om malaria bör en läkare uppsökas omgående för att avge ett blodprov så att en konstaterad malaria kan behandlas så snart som möjligt.
 

Förebyggande

Det finns idag inget vaccin för malaria, däremot kan malaria till viss del förebyggas med malariaprofylax i tablettform dock ger inte detta ett fullgott skydd. Det finns en resistensutveckling mot en del malariaprofylax i vissa länder vilket innebär att skyddet blir olika beroende på land och vilket profylax som används.

Under maj 2009 har det upptäckts i en by belägen i västra Kambodja att det utvecklats resistens mot malariaparasiten. Den normala behandlingen av malaria, dvs i det fall patienten redan drabbats av malaria har behandlingen inte varit verksam som tidigare. I normala fall har malariamedicinen gjort effekt efter tre dagars behandling. Men av de 90 patienter som sökt behandling har mer än hälften haft kvar malariaparasiten i blodet.

Detta kan bli ett världsomfattande epidemiskt problem om inte resistentutvecklingen stoppas. Ett mycket allvarligt scenario vore om liknande resistentutveckling sprider sig till Afrika, som har störst problem med malaria i världen om behandlingen inte längre blir verksam.

Det är viktigt att rådgöra med sin vaccinationsklinik så att ni får ett profylax som fungerar på aktuellt resemål. Risken att få malaria i stadsmiljöer och hotell med luftkonditionering är relativt låg. Malariaprofylax kan ge biverkningar och rådgör med expertis om profylax verkligen är nödvändigt till den tänkta destinationen.

Det är mycket viktigt att skydda sig med myggmedel och det effektivaste är myggmedel som innehåller DEET vilket är en kemisk substans framtagen av försvarsmakten i USA, idag finns inget effektivare att tillgå. Inom EU är den högsta tillåtna halten DEET 20 procent. I områden med mycket hög malariarisk kan det vara lämpligt att köpa myggmedel med högre koncentration av DEET, dock inte över 50 procent. Högre halter kan ge irritationer i huden.

Det enskilt viktigaste skyddet mot malariamygg är myggnät som är impregnerade med permetrin eller delthametrin vilket är ett ämnen som är repellerande mot mygg och som tar livet av dem. Ett obehandlat myggnät är inte lämpligt då mygg kan sitta i nätet och vänta in sitt offer och sticka genom nätet. Det finns även att köpa sprayflaskor med dessa ämnen i flera länder som gör det möjligt att bespruta era kläder med på utsidan.

Följ även råden "Nyttiga Tips" för att skydda er mot mygg.

De tio mest drabbade länderna av malaria

1. Niger

2. Ekvatorial Guinea

3. Burkina Faso

4. Guinea-Bissau

5. Liberia

6. Sierra Leone

7. Mali

8. Tchad

9. Demokratiska Republiken Kongo

10. Nigeria

Källa: myggfeber.se/WHO