Infektioner

 

Infektion tyder på att skadliga mikroorganismer av något slag har kommit in i kroppen. Dessa mikroorganismer är bakterier, virus eller svamp. Kroppens försvarssystem reagerar när ett smittoämne tar sig förbi den första skyddsnivån som finns i huden. När detta händer uppstår en inflammation.

Virus är en vanlig orsak till infektion, exempelvis förkylning och influensa.

 

Antibiotika har ingen effekt på virus, vilket gör dem mer svårbehandlade än bakterier. Bakterier har dock en förmåga att bli resistenta mot antibiotika vilket gör att nya antibiotika ständigt måste utvecklas.
Vissa virus kan förebyggas med vaccin, men för exempelvis HIV har man ännu inte kunnat utveckla ett vaccin.

 

Infektionssjukdomar får ofta namn efter det smittoämne som ger upphov till infektionen eller var i kroppen infektionen finns. Exempel på infektionssjukdomar är; förkylning, influensa, lunginflammation, blodförgiftning, hjärnhinneinflammation, hepatit och HIV.

 

För resande med HIV/Aids finns mer information på Hivtravel.org

Symptomen på en infektion skiljer sig beroende på vilken mikroorganism som angripit kroppen. Symptomen beror även på var i kroppen infektionen finn och hur kroppen orkar med att hantera den.

 

Förebygg infektioner genom att:

 

Ha god handhygien (läs mer under rubriken HYGIEN på startsidan)undvika folksamlingar i förkylningstidertvätta händerna noga innan matlagningäta nyttig mat, sova ordentligt samt motioneramåttligt intag av alkoholinte röka eller använda drogerstanna hemma när du har feber och känner dig sjuk, för att inte bli smittad,  se över ditt vaccinationsskydd när du ska resa utomlands och använd kondom.

 

De tio mest drabbade länderna med HIV/AIDS

 

1. Zimbabwe

2. Botswana

3. Lesotho

4. Swaziland

5. Zambia

6. Sydafrika

7. Malawai

8. Namibia

9. Kenya

10. Mozambique

 

Källa: myggfeber.se/WHO