Vaccination

 

Resenären bör i god tid innan en resa kontakta en vaccinationsklinik för att rådgöra om eventuell förebyggande behandling. Vid resor till tropiska resemål är grundskyddet särskilt viktigt men även inför resor till flera andra destinationer.

 

Till grundskyddet hör sjukdomarna Difteri, Stelkramp (tetanus), Kikhosta (pertussis) och Polio. De flesta har blivit vaccinerade som barn, men det rekommenderas en påfyllnad var 20:e år. WHO rekommendar dock var 10:e år.

 

Utöver grundskyddet är det rent generellt lämpligt att vara vaccinerad mot både Hepatit A och B, oavsett reslängd.

 

Det är viktigare att tänka på hur lång tid utomlands som resenären tillbringar under sin livstid, än att bara fokusera på kommande resa.

 

Vaccinations -och profylaxbehov för enskilda länder, läs mer här!

 

Vaccinera dig här!