Terrorism  

 

Som resenär finns alltid risken att bli utsatt. Förvisso har få svenskar hittills blivit drabbade av terrorhandlingar. Med ett ökat resande är det mer en tidsfråga innan någon kan bli drabbad. De fem mest terrordrabbade länderna i världen svarar för 80 procent av den globala terrorismen, varav Irak ensamt svarar för 40 procent.

 

Terrorism är skrämmande och låter fruktansvärt. Men ett faktum är att sannolikheten att drabbas av terrorism som resenär är förhållandevis till andra reserelaterade risker mycket liten.  

Under ett år förkommer cirka 12 000 terrorhandlingar globalt  som resulterar i skadade, dödsfall, kidnappningar med mera. Varje månad omkommer 100 000 personer i trafiken globalt för att få ett perspektiv. I de flesta fallen är terroraktiviteterna koncentrerade till gränstrakter som oftast ligger långt ifrån platser som besöks av turister.

 

Det är av största vikt att informera sig innan avresa till särskilt utsatta länder och hålla sig informerad om akuella händelser. Besök även sidan "Reseavrådan" för den senaste utvecklingen och rekommendationer för olika länder.

 

Terrorismen är mer frekvent i vissa länder eller på specifika områden i länderna.  


Sannolikheten att nya terrorhandlingar kan inträffa igen i de länderna med flest terroratacker är högst troligt.

Här kan ni se de 50 länderna som  var mest utsatt för terrorism 2014.
 

Global Terrorism Database. (Fakta om global terrorism) 

Läs mer om terrorism och resor hos UD.​