Olyckor

 

Med olyckor avses trafikolyckor, drunkningsolyckor, bränder och förgiftningsolyckor. Trafikolyckor är den dominerande olyckan som svarar för över femtio procent av alla dödsfall i olyckor. Olyckorna redovisas efter anatalet omkomna per 100 000 invånare.

 

De tio mest drabbade länderna av olyckor:

 

1. Irak

2. Ryssland

3. Cote d´ Ivore

4. Angola

5. Vitryssland

6. Sierra Leone

7. Ukraina

8. Somalia

9. Demokratiska Republiken Kongo

10. Sudan

 

De tio mest drabbade länderna av trafikolyckor:

 

1. Irak

2. Angola

3. Cote d'Ivore

4. Iran

5. Sierra Leone

6. Sudan

7. Dominikanska Republiken

8. Jemen

9. Libanon

10. Sydafrika

 

De tio mest drabbade länderna av drunkningsolyckor:

 

1. Somalia

2. Cote d´ Ivore

3. Seychellerna

4. Rwanda

5. Burundi

6. Zimbabwe

7. Demokratiska Republiken Kongo

8. Centralafrikanska Republiken

9. Belize

10. Angola

 

De tio mest drabbade länderna av brandolyckor:

 

1. Indien

2. Irak

3. Laos

4. Bangladesh

5. Somalia

6. Estland

7. Bhutan

8. Pakistan

9. Angola

10. Sierra Leone

 

De tio mest drabbade länderna av förgiftningsolyckor:

 

1. Ryssland

2. Vitryssland

3. Ukraina

4. Estland

5. Kazakstan

6. Lituaen

7. Lettland

8. Moldavien

9. Finland

10. Kyrgyzstan

 

Källa: myggfeber.se/WHO