Influensa

 

Epidemier av influensaviruset är som mest frekvent från december till april på det norra halvklotet. På det södra halvklotet är influensan vanligast mellan april och september. Vad gäller tropiska områden finns risk att drabbas av influensa året om.

 

Influensan finns i tre olika virustyuper, vilka är influensa A, B och C. Normalt är det A och B som ger upphov de vanligaste influensaepidemierna. Influensor drabbar många människor varje år och tusentals omkommer årligen. De mest kända influensorna är Spanska sjukan, Ryska snuvan, Asiaten, Hong Kong- influensan, Fågelinfluensan (H5N1) och den senaste i raden Influensa A (H1N1) kallad Svininfluensan.

 

De vanligaste symtomen är hög feber, akut frossa, muskelvärk, huvudvärk och därefter hosta och problem med luftvägarna. Bland äldre personer är det vanligt med lunginflammation som orsakas av bakterier som normalt finns i luftvägarna. Det är främst problem med underliggande bakterier som exemplevis pneumokocker som utlöser allvarliga sjukdomstillstånd som kan leda till dödsfall.

 

Personer som lider av kroniska sjukdomar som hjärt och lungsjukdomar samt är över 65 år bör förebygga med vaccin vid risk för utbrott av influensa. Detta är särskilt viktigt i det fall resenären åker på exemplevis kryssningar runt om i världen då influensautbrott kan ske utöver de vanliga influensasäsongerna.

 

De bästa förebyggande tipsen för att hålla sig frisk är:

 

Tvätta alltid händerna efter toalettbesök, före matlagning och när du kommer hem. En fuktig hand sprider mer bakterier än en torr, så var noga med att torka händerna efter tvätt. Använd handdesinfektionsmedel – särskilt vid förkylnings –och influensatider samt alltid på resor. Håll händerna mjuka genom att använda handcreme. Ett trasigt nagelband kan innehålla lika många bakterier som jordens befolkning. Ta av ringarna när du lagar mat. Nys eller hosta i armvecket istället för rakt ut i luften. Undvik att peta dig i ögonen, näsan eller mungipor.

 

Det finns många platser som kan bli bakteriehärdar som mobiltelefoner, tangentbord, dörrhandtag, stoppknappar på bussar, uttagsautomater, pengar, betalkortsterminaler, leksaker, hissknappar, kundvagnar och fjärrkontroller.