Japansk Encefalit

 

Kallas även för Japansk hjärnhinneinflammation. Det rapporteras 35.000-50.000 fall varje år till WHO och av dessa avlider 10,000-15.000 personer årligen. Av de överlevande får 30 procent -50 procent bestående hjärnskador. Dödligheten ligger på 30 till 40 procent.

De flesta infekterade får inga symtom och det är 1 av 250 personer som utvecklar en allvarlig sjukdom. Inkubationstiden är 5 till 15 dagar. Symtomen känns igen genom plötslig feber, magont, huvudvärk, beteendeförändringar och svaghetskänsla. I dess värsta form blir följden hjärnhinneinflammation.

 

Myggan som överför smittan är av arten Culex och deras värddjur var de får smittan ifrån brukar vara svin eller fåglar. Japansk Encefalit har inte hittats i Afrika, Europa eller Amerika utan förekommer i Kina, Indien, Japan, Korea och östra Ryssland. Viruset härjar främst mellan juni och september under monsunperioderna.

Det finns vaccin som ger ett bra skydd, och det är särskilt viktigt att rådgöra med er vaccinationsläkare om vaccinationsbehovet. Följ råden om nyttiga tips för att undvika mygg på hemsidan.

 

De tio mest drabbade länderna av Japansk Encefalit

 

1. Laos

2. Timor-Leste

3. Papua Nya Guinea

4. Bhutan

5. Kambodja

6. Myanmar (Burma)

7. Nepal

8. Bangladesh

9. Indien

10. Demokratiska Republiken Korea

 

Källa: myggfeber.se/WHO