Harpest

 

Sjukdomen tularemi kallas även för Harpest.

 

Bakterien som utlöser Harpest heter Francisella tularensis och ger symtom som hudutslag, ömhet, svullnad, trötthet och feber. Symtomen kan bli mycket långvariga om behandling med antibiotika inte genomförs enligt en studie genomförd på Universitetssjukhuset i Örebro.

 

Harpest drabbar främst gnagare men kan överföras från djur till människa via främst mygg och även ibland via fästingar.

 

Bakterien kan dessutom överföras:

 

Vid beröring av smittat djurinandning av damm som bildats från urin eller avföring från smittat djur som aerosolsmitta från vatten som varit i kontakt med smittat djur (tularemi är en bakterie som lever i vatten)

 

Problem med Harpest finns främst i Norrland, men finns numera även i Götaland och Svealand. Inkubationstiden är normalt 2-10 dygn.