Chikungunyafeber

 

På den franska ön Reúnion i Indiska oceanen blev 157 000 invånare smittade med chikungunyavirus varav 77 dödsfall för några år sedan. En femtedel av öns befolkning blev drabbade samt ett 100-tals europeiska turister. Den fruktade "Dödsmyggan" eller den Asiatiska tigermyggan av släktet aedes albopictus låg bakom utbrottet, nu finns myggan i vår närhet!

Tigermyggan finns redan i flera länder i Europa och Italien som första land på den europeiska kontinenten hade sitt första utbrott av virussjukdomen Chikungunyafeber 2007. Utbrottet i Italien blev en konsekvens av att en italiensk Indienresenär blev smittad och förde med sig smittan till sin hemstad Ravenna i norra Italien. Personen blev vid hemkomsten biten av en tigermygga som sedan spred smittan vidare till över 250 personer som insjuknade varav en person avled.

 

Dödligheten är relativt låg och på den franska ön Reúnion mellan åren 2005-2006 resulterade sjukdomen i 1 promilles dödlighet. Däremot blir den drabbade mycket sjuk och symtomen är bland annat hög feber, huvudvärk, muskelsmärtor och i vissa fall mycket svåra ledsmärtor. Det finns även fall av hjärnhinneinflammation. Normalt brukar symptomen gå över inom två veckor men i vissa fall kan det ta upp till ett år. Namnet Chikungunya kommer från det afrikanska ordet det som är böjt vilket syftas på att den drabbade på grund av smärtor inte kan gå rakt.

 

Tigermyggan kan överföra cirka 20 andra virussjukdomar, däribland denguefeber. Den är även besläktad med Aedes aegypti som är spridaren av denguefeber. Tigermyggan sprids framförallt genom den internationella handeln genom att mygghonan lägger ägg i använda däck och i den asiatiska krukväxten Dracanea.

 

Den ökande handeln sprider Tigermyggan snabbt till flera länder och idag finns den i vår närhet i länder som Nederländerna, Belgien, Frankrike, Schweiz, Spanien, Kroatien och Portugal. Själva viruset har konstaterats i Norge, Tyskland, Schweiz, Italien, Storbritannien och Frankrike via resenärer som fört viruset till sitt hemland.

 

Viruset smittar inte mellan människor utan det är en så kallad vektorburen zoonos det vill säga smitta överförd från djur till människa. Däremot kan smittan spridas via blod och blodgivning bör inte ske fyra veckor efter vistelse i drabbade områden. Tigermyggan är som mest aktiv dagtid och i synnerhet vid gryning och när det börjar skymma.

Det finns inget vaccin mot viruset utan det handlar om att skydda sig med myggmedel från att bli angripen av myggan. Myggan känns igen genom att den har vita ränder på ryggen.

 

Följ råden "Nyttiga Tips" för att undvika mygg.