West Nile Virus

 

West Nile viruset finns idag på flera platser i USA och sprider sig snabbt. År 2008 avled 44 personer i USA av smittan. Utbrott de senaste åren har förekommit i USA, Rumänien, Israel, Ryssland och Grekland. De första fallen av West Nile i Grekland inträffade år 2010 med 262 smittade varav 35 personer som avled. Under år 2011 smittades 37 personer. Hittills i år har fem personer blivit drabbade i Grekland.Varken under 2011eller i år har sjukdomen resulterat i några dödsfall.

 

West Nile viruset förekommer främst hos fåglar och sprids vidare med mygg. Ursprunget till smittan är från Egypten och sedan har smittan spridits och fått fotfäste i stora delar av USA. Viruset kan spridas via blodtransfusion, transplantation, amning av barn och från gravid kvinna till foster.
En av 150 personer utvecklar allvarliga symtom som exempelvis hög feber, kraftig huvudvärk, förlamning, hjärnhinneinflammation och koma. Symtomen kan vara i flera veckor och kan även leda till permanenta hjärnskador. Personer över 50 år löper högre risk att drabbas av den mer allvarliga formen av viruset än yngre personer.

 

Den stora massan infekterade känner inte av några symtom. Närmare 20 procent drabbas av ett tillstånd av influensa. Normalt efter 3 till 14 dagar utvecklas symtomen. Det finns idag inget vaccin eller behandling utan det handlar om att skydda sig från myggbett.
Det kan inte uteslutas att West Nile Virus kan etablera sig i Sverige.

 

Följ råden om nyttiga tips för att undvika mygg på hemsidan