TBE - fästingburen hjärnhinneinflammation  

 

TBE (Tick Borne Encephalitis). Det finns tre typer av TBE-virus, vilka är västlig, sibirisk och mellanöstern varianten. Den västliga vi har i Sverige räknas till en mildare form av TBE.


Dödsfall förekommer, med de flesta som har insjuknat får långvariga symtom som minnesproblem, trötthet eller förlamningar. I vissa fall blir symtomen permanenta. Diagnosen TBE är en anmälningspliktig sjukdom under namnet viral meningoencefalit. TBE är vanligt förekommande i Österrike, Ryssland, Finland (Åland) och i Baltikum.

 

Den sibiriska typen sprids av "Dödsfästingen" eller som den heter Taigafästingen vilket sprider sjukdomen RSSE (russian spring summer encephalitis). Den ger ett allvarligare sjukdomsförlopp med högre dödlighet än vår svenska variant av TBE som även den är allvarlig.

 

Taigafästingen har påträffats i Finland och ett flertal allvarliga sjukdomsfall har inträffat. Fästingen har utnämnts till det farligaste djuret i Finland. Det kan inte uteslutas att "Dödsfästingen" även kan få fotfäste i Sverige. Utseendemässigt liknar den vår egen fästing.

Vaccination mot TBE ger ett gott skydd. Dock finns det fall i Sverige enligt SMI där personerna som tagit fästingvaccin ändå drabbats av TBE.

 
Antalet fall av TBE minskade förra året i Sverige men den milda vintern kan ge en ökad förekomst i år.

Färre drabbades av TBE, fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, 2014 jämfört med tidigare år. Ökad vaccinationstäckning samt torrt väder är antagligen två av förklaringarna till minskningen. 2014 anmäldes 178 fall av TBE vilket är en minskning jämfört med de tre föregående åren, men sett över en längre tidsperiod är det ändå relativt många fall. Under 2000-talet har antalet fall ökat successivt samtidigt som infektionen har spritt sig norr- och västerut i landet enligt Folkhälsomyndigheten.  Läs mer om TBE i Sverige hos Folkhälsomyndigheten. 


 

Följ råden om nyttiga tips för att undvika fästingar.