Krim-Kongo - Farlig sjukdom överförd av fästingen Hyalomma.
 

Krim-Kongo är en farlig smitta överförd av fästingar, främst av arten Hyalomma, som även finns i Europa. Dödligheten är normalt 5-40 procent, men kan även i vissa fall vara upp till 50 procent.
 

Krim-Kongo hemmarogisk (blödar) feber har påträffats i flera länder i Europa. Det finns idag inget vaccin eller behandling. Krim-Kongo sprids huvudsakligen via fästingar. Smittan kan spridas från människa till människa via blod och andra kroppsvätskor.

De första symtomen är oftast förkylning med feber, huvudvärk, muskelsmärta, buksmärta, diarré och halsont. I de mer allvarliga fallen uppkommer även blödningar från näsa och tandkött, blodiga kräkningar och blödningar i inre organ. Sjukdomen hör till gruppen virala hemorragiska febrar och räknas till de riktigt allvarliga tropiska sjukdomarna som finns i världen.
 

Krim-Kongo finns i flera länder men problemet är störst i Turkiet. Mellan åren 2002 och 2012 har 174 personer avlidit av sjukdomen i landet. Fler än 1000 personer smittas varje år. Dödligheten är mellan 5 till 40 procent. Smittan förekommer främst ute på den turkiska landsbygden och personer på besök i de områdena löper störst risk att drabbas. De östra delarna av Anatolien räknas som störst risk att bli smittad. Utöver Turkiet är Iran, Ryssland och Uzbekistan mest drabbat. Krim-Kongo förekommer i drygt trettio länder företrädesvis i Afrika, Asien, Mellanöstern och i Europa.

Det hör inte till vanligheten att turister drabbas på sememsterorterna i Turkiet. Majoriteten som drabbas gör det mellan maj och juli. De platser där risken är störst är belägna mer än 600 meter över havet. Krim-Kongo är en kontaktsmitta och den kan därmed överföras mellan människor genom blod eller kroppsvätskor. Vårdpersonal löper störst risk att drabbas.


Det finns en direkt koppling till graden av symtom vilket baserats på hur lång tid fästingen har varit på kroppen och hur allvarliga symtomen blir.
 

Krim-Kongo smittar förutom av direktkontakt med fästingar även från människa till människa genom blod eller kroppsvätskor. Vårdpersonal som behandlar drabbade patienter är särskilt utsatta för exponering av smittan. Dessutom kan mygg, harar och boskap sprida smittan.


Symtomen är normalt plötslig hög feber, huvudvärk, svår smärta, kräkningar och diarré. I de svårare fallen uppstår blödningar både utvärtes på kroppen och i inre organ, som exempelvis i levern.


Dödsfallen beror till stor del på kraftig blodförlust. Det finns ännu ingen effektiv behandlingsmetod mot sjukdomen, medicinska insatser koncentreras istället på att mildra symtomen.

Det finns inget förebyggande vaccin mot Krim-Kongo. Det gäller att skydda sig mot fästingar. Det viktigaste är att kontinerligt inspektera sin kropp.

Skulle en fästing upptäckas ska den tas bort omgående med lämpligt redskap, aldrig med händerna. Det är viktigt att använda handesinfektion på det drabbade området och på sina händer, annars riskerar man att sprida smittan vidare. Läs mer om handdesinfektion!


Mer om hur ni skyddar er mot fästingar finns på denna länk.