Kolera

 

Diarrésjukdomen kolera förekommer på flera platser i världen, dock främst hos utvecklingsländer i Afrika och Asien. Symtom är akuta mag -och tarmproblem med riklig vattning avföring. I värsta fall kan man förlora 20 liter på ett dygn. Den största risken är en snabb uttorkning vilket kan leda till cirkulationskollaps. Obehandlade och allvarliga fall kan leda till dödsfall inom några timmar. Dödsfallen kan vid epidemier uppgå till 50 procent om inte behandling ges.

 

Sjukdomen drabbar mest människor som redan har dåligt immunförsvar och för lite produktion av magsyra. Sannolikheten att en helt frisk person drabbas är liten då det krävs en stor mängd bakteriermängd för att sjukdomen ska bryta ut. Inkubationstiden varierar från några timmar till fem dygn.

 

Kolerabakterien förekommer främst hos livsmedel. Som resenär ska man vara mycket försiktig med mat som inte är tillräckligt väl tillagat eller vatten som inte är kokt eller desinficerat. Vid utbrott av sjukdomen behandlas den med antibiotika.

 

Källa: Smittskyddsinstitutet

 

De tio mest drabbade länderna av diarresjukdomar

 

1. Niger

2. Angola

3. Sierra Leone

4. Afghanistan

5. Somalia

6. Mali

7. Burundi

8. Liberia

9. Demokratiska Republiken Kongo

10. Rwanda

 

Källa: myggfeber.se/WHO

 

Med "drabbade" innebär detta dödligheten per 100 000 invånare och ska inte blandas samman med risken att drabbas av turistdiarré.