Katastrofer

Katastrofer defineras som naturkatastrofer och tekniska katastrofer. Naturkatastrofer svarar generellt för över 90 procent av dödsfallen.


Naturkatastrofer

Naturkatastrofer är epidemier, jordbävningar, torka, tyfoner/cykloner, bränder, flodvågor, översvämningar och jordskred. Vi har valt att redovisa de tio mest drabbade länderna de senaste 30 åren med utgångspunkt från antal omkomna per 100 000 invånare.

De tio mest drabbade länderna av naturkatstrofer:

1. Etiopien

2. Haiti

3. Bangladesh

4. Indonesien

5. Sudan

6. Kina

7. Myanmar (Burma)

8. Indien

9. Mozambique

10. Pakistan

Kolla förekomsten av naturkatastrofer globalt här!

Läs mer om jordbävningar på denna länk.

Tekniska katastrofer

Tekniska katastrofer avses transportrelaterade olyckor och industriolyckor. Transportolyckorna är de dominerande vad gäller tekniska katastrofer. Transportolyckor är händelser med transportmedel som exempelvis fartyg, flyplan och bussar.

Tidsperioden är de senaste 20 åren och avser dödsfall per 100 000 invånare.

De tio mest drabbade länderna med transportolyckor:

1. Nigeria

2. Indonesien

3. Haiti

4. Indien

5. Kina

6. Bangladesh

7. Filipinerna

8. Demokratiska Republiken Kongo

9. Saudi Arabien

10. Sydkorea