Nyttiga tips - myggor

 

10 tips för hur du ska bli omtyckt av mygg:

 

Var bara social med honmyggor – endast honmyggan sticker. När hon tömmer dig på blod sprutar hon samtidigt in giftigt saliv i såret som gör att blodet inte stelnar. Det är myggans saliv som ger dig en allergisk reaktion som resulterar i att det kliar. Det proteinrika blodet ska hon sedan ge sina små elaka myggbarn

 

Bär mörka kläder, gärna blått eller svart – myggen ser mörka färger som en landningsbana med tydliga landningsljus och hittar dig lätt.

 

Använd extremt mycket parfym – mygg gillar starka dofter.Tvätta dig sällan – mygg gillar även äckliga dofter som kraftig svettdoft.

 

Drick mycket alkohol, det positiva är att du inte märker av sticken – kroppen producerar mer koldioxid med hjälp av alkohol och mygg attraheras av koldioxid.

 

En del människor utsöndrar mer koldioxid än andra och det förklarar varför mygg älskar vissa personer. 

 

Försök att ha så lite kläder på dig som möjligt, särskilt vid handleder och vrister där huden är som tunnast. Mygg spanar ofta in de "lätta" områdena först.

 

Rör dig extra mycket så blir kroppen riktig varm – mygg dras till värme.

 

Undvik luftkonditionerade rum och myggnät – mygg gillar varken kyla och myggnät.

 

Sitt gärna bredvid vattendrag eller i närheten av vattenfyllda föremål, gärna gamla gummidäck – mygg lägger gärna sina ägg på sådana platser.

 

Var utomhus när det börjar skymma – de vanliga stickmyggorna är som mest aktiva då, däremot våtmarksmyggorna är aktiva stora delar av dygnet så även på dagen.

 

Om du följer dessa råd får myggorna svårt att motstå dig, annars gör du bara helt tvärtom!

 

För att öka skyddet mot mygg finns ytterligare åtgärder att vidta:

 

Beroende på om du är i Sverige eller i tropiska länder kan man vidta två olika myggskyddsnivåer.

 

Myggskyddsnivå 1 avser Sverige och myggskyddsnivå 2 avser tropiska områden med risk för allvarliga sjukdomar som malaria eller denguefeber.

 

Myggskyddsnivå 1 – Sverige

 

Myggnät för dörrar och fönster samt täckande kläder, och i vissa fall mygghattar är alltid förstahandsvalet tillsammans med de 10 tidigare grundtipsen.Myggmedel är oftast en kemisk substans och ska alltid appliceras med förnuft och kan framkalla bieffekter som hudirritation. Undvikas att få medlet i ögon, läppar eller i mun.

 

Myggmedel får aldrig appliceras på inflammerad hud, irriterad hud eller i öppna sår.Endast myggmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen ska användas då dessa är testade och riskbedömda. Det finns ett fyrsiffrigt nummer på förpackningen som visar att det är godkänt och det står att medlet hör till bekämpningsklass 3.

 

De bästa myggmedlen är medel innehållande DEET vilket är en kemisk substans som det amerikanska försvaret har forskat fram för flera sedan. Den högsta tillåtna halten av DEET inom EU är 20 viktprocent. DEET bör i möjligaste mån undvikas på barn under tre år, särskilt halter över 20 viktprocent. Det rekommenderas att tvätta bort ämnet efter en längre tids användning, särskilt gäller detta barn.

 

Utöver DEET visar forskning att medel baserat på växtplantan citroneucalyptus har en god skyddseffekt och dessutom har den nya substansen Icaridin viast sig vara effektiv (Icaridin är beskrivet under myggskyddsnivå 2).

 

Det ämne som utvinns från eucalyptysplantan är olja som är den aktiva komponenten repellerande mot mygg. Den kemiska benämningen är p-mentan-3,8-diol (PMD) och det framgår på förpackningarna om myggmedlet är baserat på detta ämne. PMD har lägre toxitet (giftighet) än DEET och ger därmed färre biverkningar.

 

Enligt en amerikansk studie ger en halt av 30 viktprocent PMD lika stor skyddseffekt som 20 viktprocent DEET, dock måste PMD appliceras på huden oftare med anledning av att huden absorberar detta ämne snabbare än DEET.

 

Ett bra tips är att spruta myggmedel på kläder och myggnät för att uppnå en bättre skyddseffekt. Mygg uppskattar inte rök i någon form och rökstavar ger ett bra grundskydd.

 

För den som mer handgripligen behöver döda mygg finns en produkt vid namn Insektsdräparen som ser ut som ett racket. Den tar livet av mygg genom att myggen träffas av det strömförande gallret. Originalet heter Insektsdräparen och är utrustad med två knappar där båda måste vara intryckta samtidigt för att barn inte ska skada sig. Den avger 1 mikroampere i strömstyrka och är ofarlig, men vid beröring upplevs detta som en liten stöt, dock inte för myggan som inte blir sig riktigt lik!

 

Myggskyddsnivå 2 – tropiska områden farliga sjukdomar

 

På tropiska områden finns flera farliga sjukdomar överförda av mygg och därför måste säkerhetsnivån vara så hög som platsen kräver. Det gäller särskilt de områdena med störst problem och beroende på om du är i stadsmiljö eller nära djungel och liknande. En översikt på särskilt utsatta länder finns under länken "länder" på startsidan.

 

De vanliga svenska myggmedlen ger inte alltid ett fullgott skydd. Myggmedel med DEET är alltid det säkraste alternativet. Nivån på 20 viktprocent DEET som är den högsta tillåtna inom EU ger inte lika bra skydd som alternativen med högre koncentration.

 

Områden som är värst utsatt för farliga sjukdomar överförda av mygg kräver en högre koncentration. En DEET koncentration över 50 viktprocent bör dock inte överskridas under några omständigheter då dessa är toxiska. Vad gäller barn under tre år bör inte en koncentration över 20 viktprocent appliceras och barn över tre år max 35 viktprocent DEET.

 

Det är dock viktigt vad gäller barn men också vuxna att tvätta bort DEET från kroppen när det anses vara säkert att vistas i området eller efter längre tids användning. För lång tid med DEET på huden av starkare koncentration kan ge biverkningar. Högre halter av DEET kan inte köpas i Sverige.

 

En ny substans som har repellerande effekt mot mygg är Icaridin (Saltidin) som har visat sig vara effektiv i förebygande syfte både vad gäller mygg som överför malaria och denguefeber. Medlet rekommenderas av WHO. Fördelen med Icardin är att den har lägre toxiska egenskaper och en längre skyddsverkan än DEET. Den förtstör heller inte plast och kläder. Icaridin förekommer bland annat i mikroinkapslad form vilket minskar risken för överdosering genom att det ger lägre upptag genom huden och längre skyddsverkan.

 

Myggnät som används i tropisk miljö ska alltid vara impregnerat med Deltametrin eller Permetrin.I det fall myggnäten inte är impregnerade kan myggan sitta och vänta på sitt offer och sticka genom nätet. Impregneringen har två syften, döda mygg och skrämma bort dem.

Effekten av impregnering avtar med tiden och ett enkelt test på dess skyddseffekt är att fånga en mygga i en mugg och trycka den mot nätet i cirka fem minuter, om den överlever behövs ny impregnering. Impregneringsmedel kan inte köpas i Sverige.

Ett tips är även att impregnera era kläder, dock endast på utsidan!

Luftkonditionerade rum är att föredra för att slippa mygg då det inte uppskattar kyla.

 

Om resan går till malariadrabbade områdena krävs att du kontaktar en vaccinationsklinik för att rådgöra om vilket malariaprofylax som behövs. Malariaprofylax är tabletter som bygger upp antikroppar mot malariaparasiten vilket gör att malariarisken minskar. Det finns dock en resistans mot en del profylax i vissa länder och det är viktigt att just ditt profylax fungerar i aktuellt område. Det är viktigt att äta hela kuren som är ordinerad, även vid hemkomst.

 

Det finns inget vaccin mot malaria. Det finns dock vaccin mot en del sjukdomar överförda av mygg som exempelvis Gula Febern och Japansk hjärnhinneinflammation, vilket kan vara lämpligt att ta om det blir en längre vistelse i området. Vad gäller vaccinationer får du rådgöra med din vaccinationsklinik.

 

Behandling av insektsbett

 

De flesta myggbetten försvinner av sig självt ganska snabbt och enda symtomet är att det kliar. Däremot är den största risken att klia sönder bettet och en infektion uppstår i såret som kan kräva läkarvård.

 

Flera personer utvecklar mer synliga symtom som stora bölder och en intensivare allergisk reaktion som kliar mer, i dessa fall kan symtomen lindras enligt följande:

 

Antihistamin i tablettform, kan både förebygga och behandla bettet.

Du kan smörja på Hydrokortison som mildrar symtomen.

 

Saliv från mygg och gift från getingar är till stor del proteinbaserade vilket innebär att om värme tillförs kan slår man sönder giftets konstruktion, med effekt att symtomen mildras i många fall och kan försvinna helt.

 

I Asien är en värmebehandling genom varma stenar eller ett upphettat stycke tyg på bettet en gammal tradition. Dessutom finns i Asien små gröna flaskor innehållande en mixtur av bland annat mentol som skapar en värmereaktion mycket effektivt.

 

I Sverige finns en produkt för lindring av symtomen som heter After Bite, den innehåller ammoniak, den har en värmande effekt på bettet som därmed lindrar symtomen.