Tuberkulos

 

Baktieriesjukdomen Tuberkulos (TBC) hör till en av världens mest spridda infektionssjukdomar. Fler än nio miljoner människor drabbas av aktiv tuberkulos varav två miljoner dör årligen. Störst problem med TBC är i Afrika och Asien, men även flera andra länder har betydande problem.

 

I Sverige anmäls över 500 fall årligen, utlandsfödda är överrepresenterade i statistiken. Det förekommer en inhemsk spridning. Det finns även en resistensutveckling mot tuberkulosläkemedel.

 

Tuberkulos sprids via luften från en sjuk person som hostar på någon annan. Det kan dröja lång tid innan de första symtomen uppenbaras från smitttillfället. Vanliga symtom på sjukdomen är feber, nattsvett, avmagring och ttrötthet. Vad gäller lungtuberkulos är långvarig hosta med och utan slem och ibland blod vanligt förekommnade. Det finns förebyggnade vaccin mot tuberkulos.

 

Mer information om Tuberkulos finns på denna länk.

 

Källa: Smittskyddsinsitutet

 

De tio mest drabbade länderna av tuberkulos

 

1. Djibouti

2. Sierra Leone

3. Sydafrika

4. Swaziland

5. Kambodja

6. Kenya

7. Togo

8. Timor-Leste

9. Rwanda

10. Cote d´Ivore

 

Källa: myggfeber.se/WHO