Reseförsäkring

 

En reseförsäkring tecknas innan avresa och är en grundförutsättning och en självklarhet inför resan. I de flesta hemförsäkringar brukar ett såkallat reseskydd ingå. Reseskyddet brukar gälla i 45 dagar så vid längre utlandsvistelser behöver ni komplettera er befintliga försäkring. Ni kan även köpa en helt separat reseförsäkring. Det är alltid lämpligt att jämföra de olika alternativen med utgångspunnkt från destination, vilka risker som kan uppkomma och kostnaden för försäkringen.

 

Att resa oförsäkrad är bara dumdristigt, för om nu olyckan skulle vara framme så kan det kosta rejält att få den vård som krävs.

Här är några exempel (källa:konsumenternas försäkringsbyrå):

 

Ambulansflyg från Asien kan kosta upp emot 1 miljon kronor.
Intensivvård i USA kostar 40 000 kronor per dygn.
Dykolycka i Turkiet 100 000 kronor.

 

Telefonnummer till alarmcentralerna

 

Om en allvarlig händelse eller krissituation inträffar ringer ni till er alarmcentral för att få hjälp och guidning.

Vid behov av exempelvis sjukhusvård, rekommenderas att ni först kontaktar alarmcentralen för att få rådgivning om vilket sjukhus som är lämpligast att besöka. Dessutom betalas normalt inte vården på plats utan kostnaden ombesörjs av alarmcentralen. Ert försäkringsbolag är anslutet till en alarmcentral, ta reda på vilket genom att kontakta ert försäkringsbolag.

 

Telefonnumren till de olika alarmcentralerna hittas här:

 

SOS International, +45 70 10 50 50

Euro Alarm Assistance, +420 221 860 619

Gouda Alarmcentral, +45 33 15 60 60

Europ Assistance, +46 8 58 77 17 00

TrygVesta Alarm, +46 77 575 01 00

 

Graviditet

 

Vid graviditet och förlossning har du rätt till akut sjukvård inom EU, är du utanför EU gäller hemförsäkringens reseskydd vilket till och med vecka 28 ersätter dina kostnader. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

 

Europeiska unionen

 

Inom EU har du som medborgare rätt till akutsjukvård vid uppvisande av EU-kortet. Utanför EU har Sverige olika avtal med vissa länder och vilka dessa är och exakt vad som gäller i det land du önskar åka till får du enklast information om hos Försäkringskassan, www.fk.se.

 

Medresenär

 

Vid skada eller sjukdom som uppstår under resan, för dig eller din vän som gör att ni måste avbryta resan får oftast bara den som blir sjuk ersättning. I vissa fall kan även medresenär till den sjuka få en del av sina pengar, detta varierar beroende på försäkringsbolag.

 

Risksporter

 

Utövning av extrem-sporter som medför en stor risk brukar inte, vid eventuell skada, täckas utav försäkringen. Även här beror det på försäkringsbolaget men risksporter som till exempel bergsklättring eller off-pist åkning hör alltså till undantagen.

 

Anhöriga

 

Om du under din resa skulle förorsakas så pass att du får livshotande skador så betalas dina anhörigas resa till dig utav försäkringsbolaget. Detta gäller även i det omvända fallet dvs. En anhörig till dig blir akut sjuk och du måste ta dig hem innan resan avslutats. Här hjälper försäkringsbolaget till och betalar din hemresa.

 

Resa med sjukdom

 

För en pågående sjukdom får du ingen ersättning. Det är bara i speciella fall som ersättning utbetalas och då gäller det att du fått klartecken från din läkare innan avfärd men att du trots detta försämras under resan och tvingas avbryta. Kontakta din läkare innan avfärd om du har haft problem med sjukdom och stäm även av med ditt försäkringsbolag med vad som gäller för just ditt fall.

 

Personliga ägodelar

 

Skada på personlig egendom täcks av din hemförsäkrings reseskydd. Maxersättningen för detta ligger på mellan 30 000-50 000 kr, detta beror helt på vilket avtal du har med försäkringsbolaget. Oftast har de reseförsäkringarna som tecknats separat har ett högre tak vad gäller skada på personlig egendom.

 

Akut sjukdom

 

För att vara på den säkra sidan kan det vara bra att komplettera din försäkring med ett avbeställningsskydd vilket gör att du kan få tillbaks kostnaden för din resa. I de flesta fall har försäkringsbolagen avbeställnings försäkring att erbjuda likaså resebyrån. Det är också vanligt att en avbeställningsförsäkring medföljer automatiskt om du betalat den största delen av resan med ett bankkort ex. Eurocard och VISA.