Reseavrådan

 

Det svenska Utrikesdepartementet tillsammans med säkerhetsmyndigheterna gör kontinuerligt säkerhetsbedömingar för olika länder. Ett kraftigt försämrat säkerhetsläge för svenska resenärer i ett land kan innebära att UD avåder från resa. Det försämrade säkerhetsläget kan exempelvis bero på krig, naturkatastrofer, terrorism, sjukdomar eller annat som bedöms vara extra farligt för resenärer.

 

En avrådan är en rekommendation vilket innebär att resenären själv måste fatta beslut om resa eller inte. Däremot kan ert försäkringsbolag göra inskränkingar i er reseförsäkring i det fall UD har en reseavrådan på destinationen.

 

Kontakta ert försäkringsbolag om vad som gäller.

I flera fall kan även en avrådan gälla för vissa delar av ett land, medan andra delar av ett land bedöms som säkert. Icke nödvändiga resor som kan förekomma i UD:s rekommendation är inte samma sak som avrådan, utan då är säkerhetsläget inte lika allvarligt som en avrådan.

 

Alla länder gör sin egen bedömning av säkerhetsläget och den svenska myndigheten publicerar kontinuerligt sina rekommendationer på länken "UD avråder från resor". Resevarningar från USA:s Utrikesmyndighet hittas på länken "US Travel".

 

De svenska rekommendationerna kan skilja sig från USA:s med anledning av att varje lands myndigheter gör en säkerhetsbedöming utifrån det egna landets förutsättningar. Det är dock lämpligt att resenären bildar sig en uppfattning utfrån de båda refererade källorna.