Myggor

 

Farliga mygg i Sverige?

 

Malariamyggan Anopheles finns redan i Sverige, men den sprider ingen malaria. Utöver stickmyggan Anopheles som i andra länder sprider malaria finns i landet ytterligare 46 arter som attackerar människor och djur och de kallas för stickmyggor.

 

De två största grupperna av stickmyggor är skogsmyggan och översvämningsmyggan. Den vanligaste stickmyggan är skogsmyggan, den attackerar sällan direkt människan utan den går först runt på huden innan den sticker. Skogsmyggan kläcks normalt en gång per sommar. Skogsmyggan är som mest aktiv när skymningen börjar sänka sig.

 

Den mer aggressiva stickmyggan Aedes sticitus" kallas för översvämningsmyggan eller våtmarksmyggan.Denna mygga sticker oftast direkt och är aktiv dygnet runt och sticket kliar väsentligt mer än ett stick från skogsmyggan. Våtmarksmyggan finns normalt i våtmarkerna, men på senare år på grund av mer nederbörd, översvämningar och mildare klimat har den spridit sig över landet.

 

Översvämningsmyggan är som mest aktiv i områdena kring Dalälven men på senare år har den dykt upp i Kristianstad och i trakterna kring Skövde. Sticitus förekommer främst under sensommaren och tidig höst och kan lägga ägg flera gånger. Så länge vattentemperaturen är minst 10 grader kan den överleva. Äggen kan finnas i marken under lång tid och kläcks när vatten når dem.

 

Farliga sjukdomar överförda av mygg i Sverige

 

Under 2011 drabbades 350 personer av sjukdomen tularemi som Harpest heter egentligen. Bakterien som utlöser Harpest heter Francisella tularensis och ger symtom som hudutslag, ömhet, svullnad, trötthet och feber. Symtomen kan bli mycket långvariga om behandling med antibiotika inte genomförs enligt en studie genomförd på Universitetssjukhuset i Örebro.

Harpest drabbar främst gnagare men kan överföras från djur till människa via främst mygg och även ibland via fästingar.

 

Bakterien kan dessutom överföras:

 

Vid beröring av smittat damm som bildats från urin eller avföring från smittat djur - aerosolsmittafrån vatten som varit i kontakt med smittat djur (tularemi är en bakterie som lever i vatten)

 

Problem med Harpest finns främst i Norrland, men finns numera även i Götaland och Svealand. Inkubationstiden är normalt 2-10 dygn.

 

En annan farlig sjukdom vi har i Sverige överförd av mygg är virussjukdomen Ockelbosjukan som är närbesläktad med det dödliga Chikungunyaviruset, som sprids snabbt över hela världen. Läs mer om Chikungunyaviruset under "Sjukdomar" på startsidan.

 

Ockelbosjukan kallas även för bärplockarsjukan och särkskilt lingonplockare är i riskzonen. Symtomen är ledsmärtor, hudutslag och feber. Läker utan behandling men enligt smittskyddsinstitutet får cirka 20 procent kvarvarande ledvärk under lång tid och i vissa fall flera år. Det finns inget vaccin eller behandling. Inkubationstiden är 12-36 timmar.

 

De vanligaste områdena som smittan finns är i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Vid misstänkt smitta bör läkare kontaktas för att konstatera om smittan finns i blodet via ett test.

 

Det gäller att skydda sig från myggstick och under länken "Nyttiga Tips" ger vi några exempel på hur du kan skydda dig på bästa sätt.

 

Mer information om de Svenska stickmyggorna hittar ni på: mygg.se