Fjärsing

 

Fjärsing är Sveriges giftigaste fisk och räknas till det farligaste marina djur som finns i de svenska haven. Fjärsingens gifttaggar finns på ryggens gälfenor. Fisken förekommer längs kusten från Öresund till Bohuslän. Under sommaren finns den normalt på sandbottnar från 1-30 meters djup.
 

Ett sting upplevs som en kraftig och direkt smärta och kan leda till hjärtklappning, yrsel, huvudvärk och kräkning. Normalt uppträder en svullnad och missfärgning av huden. Smärta som inte behandlas kan uppgå till ett dygn. Svullnaden kan bestå i flera veckor och i vissa fall flera månader.


Fjärsingens gifttaggar utlöses automatisk vid kontakt med fisken och det finns gift i taggarna även när fisken är död. Vanligaste olyckorna med fjärsing är i samband med fiske när fisk ska avlägsnas från krok eller nät. Dessutom kan badande trampa på fisken. Fjärsingens gift anses vara starkare än giftet från getingar och det finns dödsfall på grund av sting från fjärsing.

 

Enligt giftinformationscentralen ska följande åtgärder genomföras:

 

Den angripna kroppsdelen ska sänkas i varmt vatten snarast.

 

Temperaturen bör vara 45-50 grader eller så mycket man tål i 30-60 minuter eller tills smärtlindring uppnås. Giftet är baserat på protein vilket förstörs vid upphettning. Ett alternativ till hett vatten är en hårtork om vatten inte finns tillgänligt.

 

Eventuella rester av gifttaggen bör avlägsnas, kirurgiskt ingrepp kan behövas i vissa fall. Såret måste vara rent annars kan det resultera i en infektion.


Läkare behöver uppsökas om smärtan inte har gått bort.

Det kan vara bra att ringa 112 och begära giftinformation vilket är öppet dygnet runt.