Fästingar

 

Fästingen orsakar framförallt två allvarliga sjukdomar, vilka är Borrelia och TBE.

 

Borrelia

 

Borrelia är den vanligast förekommande insektsöverförda sjukdomen i Sverige, med cirka 5000 – 10 000 drabbade varje år. Borrelia är en bakterieinfektion som kan behandlas med antibiotika, dock finns inget vaccin i förebyggande syfte.


I hälften av fallen bildas en liten ring runt bettet efter 3 – 32 dygn. Flera känner inte av några symtom. De vanligaste symtomen är huvudvärk, feber, led – och muskelsmärtor. I de mer allvarliga fallen kan symtomen övergå i neuroborrelia som ofta börjar med ryggont och smärtor i nacken för att sedan leda till förlamningssymtom, ofta i ansiktet. Borrelia kan även leda till hjärnhinneinflammation. Vid allvarliga fall kan skador i hud och nervsystem bli obotliga.

 

TBE - Fästingburen hjärnhinneinflammation

 

Dödsfall förekommer, med de flesta som har insjuknat får långvariga symtom som minnesproblem, trötthet eller förlamningar. I vissa fall blir symtomen permanenta. Diagnosen TBE är en anmälningspliktig sjukdom under namnet viral meningoencefalit.


Det finns tre typer av TBE-virus, vilka är västlig, sibirisk och mellanöstern varianten. Den västliga vi har i Sverige räknas till en mildare form av TBE.
Vaccination mot TBE ger ett gott skydd. Dock finns det över 20 fall i Sverige enligt SMI sedan år 2000 där personerna som tagit fästingvaccin ändå drabbats av TBE.


Landstingen Stockholm, Skåne, Uppsala och Västra Götaland står för cirka 70 procent av samtliga TBE-fallen i Sverige.
Följ råden om nyttiga tips för att undvika fästingar på hemsidan.

Läs mer om nyttiga tips för att skydda sig mot fästingar här.