Algblomning

 

Hälsofarliga bakterier i vattnet!

Alger kan framkalla nervgifter som är direkt farliga för människan. Det är framförallt i Östersjön som problemet med algblomning är aktuellt, med de vattenförhållandena som är idealiska för blomning av cyanobakterier. De blågröna algerna finns främst i sött eller bräckt vatten.


De vanligaste symtomen är exempelvis kliande utslag, huvudvärk, feber, illamående diarre´och kräkningar. I det fall man råkar svälja vattnet föreligger risk för påverkan av lever och njure. Djur har avlidit på grund av att ha druckit vatten med giftiga alger.


Det är viktigt att skölja kroppen med vatten och därefter tvätta med tvål och vatten efter att man badat i vatten där det kan misstänkas giftalger. I det fall man svalt vatten och symtom uppträder bör sjukhus kontaktas.

Algblomningen varierar mycket och ett drabbat område som här helt täckt, kan ett närliggande område vara helt fritt från alger.

 

De platser som är säkrast för att undvika algblomning brukar vara läsidan av öar. Utöver cyanobakterier framkallade av alger inträffar även fall av badsårsfeber, vilket är en infektion framkallad av vibriobakterier. Det vanligaste förhållande för tillkomst av bakterien är badvatten över 20 grader i kombination med bräckt vatten samt områden med plankton och alger.

 

Bakterien förekommer även i sött vatten. Det är direkt livsfarligt att bada i vatten med bakterier om det finns öppna sår på kroppen.
På Smittskyddsinstitutets hemsida "Badplatsen" finns viktig information från provtagningar tagna över hela landet. 


Vid misstänkt förgiftning kan ni ringa 112 och begära giftinformation, vilket är möjligt dygnet runt. Vid akuta frågor dagtid kan ni ringa 08-33 12 31.