Jordbävningar

 

Jordbävningar har krävt minst 500 000 liv de senaste tio åren.

Naturkatastrofer som jordbävningar drabbar hårt, skoningslöst och oftast oväntat. De senaste tio åren har över 500 000 människor omkommit på grund av jordbävningar och av dess följdverkningar i form av flodvågor.

 

Den inträffade jordbävningen med över 222 000 döda i Haiti under 2010 och  katastrofen i Japan visar hur utsatta vi är, framförallt länder med dålig infrastruktur drabbas oftast värst.

 

Den enomra katastrofen i Japan visar även vikten av att samhällets varningssystem fungerar. Haiti med över 220 000 döda för några år sedan och Tsunamikatastrofen i Indiska Oceanien år 2004 med över 283 000 döda visade samhällen utan förebyggande säkerhet.

 

I modern tid inträffade den dödligaste jordbävningen i Indiska Oceanen år 2004 med uppskattningsvis över 283,000 döda. Den näst värsta jordbävningen i modern tid drabbade Kina 1976 med 242 000 omkomna. Jordbävningar drabbar människor varje år, och den senaste allvarliga katastrofen var i Sumatra 2010 året med över 1 100 döda. Vid resor till högriskområden bör resenären vara extra påläst om vad man bör göra under pågående jordbävning och även efter.

Jordbävningar

 

En jordbävning beror på plötsliga rörelser i jordskorpan. Mängder av energi frigörs och sprids i form av seismiska vågor genom jorden, det är de här vågorna som orsakar skakningarna. Jordbävningar kan orsaka stor förödelse och om jordbävningen inträffar under havet kan en flodvåg, en såkallad tsunami utlösas. Vissa områden i världen är mer jordbävningsdrabbade än andra.

 

De områden som drabbas mest är de som ligger nära gränserna mellan de tektoniska plattorna. Jordbävningar förekommer också i samband med vulkanutbrott och landhöjning. De flesta vulkaner finns också vid plattgränserna. Stora jordbävningar följs alltid av en lång rad efterskalv som kan hålla på i månader. Det kan i sällsynta fall förekomma enorma efterskalv som är lika kraftiga som huvudskalvet.

 

Högriskområden

 

Stora städer i fattigare områden som löper stor risk att drabbas av jätteskalv är bland andra Teheran, New Delhi, Lahore Mexico City, Jakarta, Bombay, Manila och Lima. Kina har historiskt sett drabbats av fler jordbävningskatastrofer än något annat land och kommer säkerligen att drabbas igen.

 

Även storstäder i den rika delen av världen ligger i högriskområden, till exempel Tokyo, Osaka och Los Angeles. Andra städer som kan nämnas är San Francisco, Neapel och Aten. Flertalet av dem har tidigare drabbats av mycket svåra jordbävningar. Strax utanför USA:s nordvästra kust till Stilla havet finns en förskjutning mellan den amerikanska plattan och Stillahavsplattan.

 

Seismologer är övertygade om att det bara är en tidsfråga innan området kommer drabbas av en jordbävning av samma styrka som jordbävningen i Indiska oceanen 2004. Ett sådant skalv skulle orsaka en upp till 30 meter hög tsunami som skulle leda till stor förödelse utmed hela kusten från norra Kalifornien till Vancouver.

 

Vad bör man göra vid en jordbävning

 

Det viktigaste är att skydda sig mot fallande föremål, som kan träffa en och ge skador. Det kan handla om tavlor, inredning, takplattor eller skorstenar. Försök att inte gripas av panik. Om man befinner sig inomhus bör man stanna där och ta skydd under ett stadigt bord eller säng.

 

Man kan också skydda sig genom att stå under en dörrpost. Använd aldrig hissar under en jordbävning! Om du befinner dig utomhus bör du stanna där. Håll dig borta från byggnader och kraftledningar, sök dig istället till öppna platser. Tänk på att skorstenar med stor sannolikhet faller ihop. Om du befinner dig i en bil, parkera den med avstånd från broar, byggnader eller överfarter.

 

Efter jordbävningen

 

Efter att en jordbävning ägt rum ska man först tänka på att hjälpa skadade personer. Lugna familjemedlemmar och då speciellt barn. Lyssna på radio eller TV och följ instruktionerna från sändningarna. Tänk på att inte gå in i skadade byggnader.

 

Kolla upp skorstenar och eventuella gasledningar innan användning, för att undvika brand. Använd endast telefonen i nödfall för att inte blockera linjen för de som verkligen behöver den.

 

Läs mer om aktuella jordbävningar på denna länk.