Nyttiga Tips - Fästingar

 

De flesta fästingbett är ofarliga men årligen får 5000-10 000 personer Borrelia och cirka 300 personer drabbas av TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation. De platser som fästingar oftast finns på är vid fuktiga, skuggiga områden med högt gräs och tät vegetation. Fästingarna är aktiva när utetemperaturen överstiger fem grader.

 

Hur ska man skydda sig?

 

Bor man i områden med fästingar som sprider TBE är ett grundskydd i form av TBE-vaccin lämpligt. (läs mer om TBE under länken "Sjukdomar") Det finns idag inget vaccin mot Borrelia eller den mycket farliga Krim-Kongo blödarfeber som ännu inte finns i Sverige.

 

TBE-vaccinet ger ett bra grundskydd men ger inget hundraprocentigt skydd, därför kan följande åtgärder vara lämpliga för att undvika fästingar både i Sverige och utomlands:

 

Bär heltäckande kläder, framförallt bör benen skyddas med långbyxor och sockor som sluter runt byxan. Ljusa kläder är att föredra då fästingarna blir lättare att upptäcka.

 

De partier som inte skyddas av kläder kan smörjas in med myggmedel. Men vanligt myggmedel har liten effekt. Ska man uppnå en skyddseffekt behövs myggmedel med över 30 procent DEET. Vid lägre halter finns ingen forskning som visar en bra effekt. Inom EU är högsta tillåtna halten 20 procent. Starkare halter finns inte i Sverige.

 

Områden med stora problem med dödliga smittor som exempelvis Krim-Kongo, där bör även kläderna besprutas med permethrin eller liknande. Finns inte att köpa i Sverige.

 

Se till att vara ren, duscha gärna innan besök på fästingplatser blir aktuellt. Dofter som svett eller starka parfymer lockar fästingar. Dessutom tycker fästingar om koldioxid.

 

Vanliga fästingplatser på kroppen:

 

Fästingar får ofta fäste på ben vilket hör samman med att de i många fall befinner sig i höga gräs eller tät vegetation och kroppsdelar som kommer i jämnhöjd blir första prioritet.

 

Vad gäller barn ska man undersöka deras hår och områden kring öron, barn är ofta i jämnhöjd med högt gräs eller vegetation.

Generellt gäller att inspektera hela kroppen då en fästing som är ett spindeldjur kan krypa vart som helst på kroppen. Skrev, nacke och hudveck är utsatta områden.

 

Hur man tar bort en fästing?

 

I första hand bör en pincett eller en speciell fästingplockare användas för att inte få eventuell smitta på fingrarna, detta gäller särskilt utomlands där risk för farlig smitta är möjlig.

 

Redskapet ska fatta tag om fästingens mundelar så nära huden som möjligt och inte bakkroppen, annars kan smitta spridas.

 

Om du tar bort fästingen för hand ska du tänka på att dra den rakt ut sakta och försök att få med hela fästingen. Vrid inte eller kläm på något sätt.

Skulle rester av fästingens mundelar finnas kvar stöter kroppen bort dessa av sig självt vilket innebär att det är bättre att låta mundelarna vara kvar.

 

Du ska under inga omständigheter smörja på eller badda med något, annars kan fästingen "kräkas" och smitta sprids i såret.

Tvätta dina händer och såret med tvål och vatten, men gärna även med desinfektionsmedel.

 

Kontakta läkare om området svullnar upp, varigt, rött, feber, nackstelhet, huvudvärk eller om det uppstår en ringformad rodnad inom 3-4 veckor.